Håndbold » Bestyrelsen » Referater fra bestyrelsen » Referater fra tidligere år » Referat fra 3. august 2016
BESTYRELSESMØDET ONSDAG DEN 3. AUGUST 2016 KL. 19.00 I KVÆRS HALLEN

Tilstede: Charlotte, Michael, Frank, Allan og Hans
Afbud: Sonja og Sara
Ikke hørt fra: Dorte og Jes A.

På mødet blev følgende diskuteret/vedtaget
 
  • Hold til kommende sæson: serie 2 damer, serie 3 damer, serie 1 herrer, serie 3 herrer og et par børnehold (mindste årgange) – trænere til de forskellige hold bliver serie 2 damer Villy og serie 3 damer Anja, Mogens og Allan hjælper lidt til på begge hold. Serie 1 herrer (har forsøgt kontakt til rigtig mange, men negativt) Allan træner herrerne i år, Frank er igen holdleder og Hans hjælper til med serie 3 herrer. Hos de mindste børn (U-4/5/6) bliver trænerne (Charlotte, Hans, Nanna og Lone) hos de lidt større børn (U-7/8/9) bliver trænerne (Nina og Jan)
  • Alle træningstider bliver om onsdagen: U-4/5/6 børn fra kl. 15.45 til 16.30. U-7/8/9 børn fra kl. 16.30 til 18.00. Senior damer fra 18.30 til 20.15 og senior herrer fra 20.15 til 22.00. Der vil blive mulighed for ekstra træning om mandagen fra kl. 18.30 til 22.00.
  • Tøj og rekvisitter skulle være i orden. Der bliver købt en stor taktiktavle samt nogle forsvarsstøtter til træning. Hans har fået et tilbud på isposer og tape, vil undersøge, priser og kvalitet. Harpiks købes af holdene selv.
  • Kamptidspunkter bliver søndage: 13.00 serie 1 herrer, 14.15 serie 2 damer, 15.30 serie 3 damer og 16.30 serie 3 herrer. Alle hold får formentlig samme dage hjemme og ude. Vi vil forsøge at flytte udekampene søndag den 30. oktober (lige efter Bierfest).
  • Allan havde invitation med vedr. Kværs Cup. Gråsten herrer ville gerne deltage, Allan ville tage kontakt til Egernsunds damer og herrer. Charlotte ville høre Tinglev. Helst 4 hold i hver pulje. Hans ville kontakte dommerklub igen. Hvis god tilmelding til grisespisning, måske lidt musik og opdækning i et hjørne i hallen. Allan, Charlotte, Frank og Michael i Cup Udvalg.
  • Hjælp til OK i Super Brugsen i Gråsten. Håndboldafdelingen har i foråret 2016 fået 7.354,42 kr. fra OK. For at få disse penge skal vi også stå en del gange sammen med en medarbejder fra Ok ved Super Brugsen i Gråsten. Ca. 6 gange om året á 4 til 5 timer (2 m/k). Det er Sonja der styrer bemandingen. Hjælp nu med at bakke op. Vi har tidligere talt om at dele det op i de forskellige hold.
  • Salg af fyrværkeri. I år sælges det fra/sammen med Hedegaard, på adressen Søndertoft. Hans har haft møde med Hedegaard, beredskabsstyrelsen og Dansk Fyrværkeri. Vi sælger fra den 28. december om morgenen og til og med den 31. december kl. 13.00. Der vil blive uddelt flyers og kataloger kan findes i hallen fra først i december.
  • Herrerne har spillermøde hos Hans mandag den 8. august kl. 18.30. Alle senior hold starter op på de respektive tidspunkter onsdag den 17. august 2016.
  • Børnene starter op sidst i september, nærmere følger. Der bliver formentlig igen afholdt en håndbolddag sammen med skolen.
 
Referat ved Hans
 
 
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232