Håndbold » Bestyrelsen » Referater fra bestyrelsen » 7. februar 2019
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I HÅNDBOLDAFDELINGEN
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR 2019 (EFTER GENERALFORSAMLINGEN)

Tilstede: Sonja Eskildsen, Jes A. Petersen, Charlotte Hansen, Allan Philipsen og Hans Lenger

Afbud fra: Dorte Flodgaard, Frank Telling og Christine Post

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os som nævnt på referatet fra generalforsamlingen.

Vi blev enige om, at alle trænere/hjælpere, der ikke får penge for at træne, får et gavekort på 1.000,- kr. til Sport 24 i Sønderborg.

Børn til trænerne betaler samme kontingent som alle andre

Fyrværkeri skal leveres noget før, så vi er sikker på det kommer. Der skal annonceres mere også med billeder. Der skal undersøges vedr. opsætning af skilte. Bedre markedsføring. Evt. tilbudspakker som vi sammensætter.

Huske rengøring af bolde inden sæsonstart og i juleferien. Nye bolde til damerne.

Evt. en bowlingtur for bestyrelse og hjælpere.
 
/HL
 
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232