Håndbold » Bestyrelsen » Referater fra bestyrelsen » Referater fra tidligere år » Referat fra 12. december 2017
REFERAT FRA BESTYRELSEMØDE I HÅNDBOLDAFDELINGEN
TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017
Tilstede: Allan, Frank, Sonja, Jes A. og Hans
Afbud fra: Dorte og Sara
Charlotte desværre ikke tilsagt (var ikke i bestyrelsesmail)
Nyt fra turneringen/hold:
Allan kunne oplyse, at ingen af dameholdene rykkede op i serie 3. Allan og Mogens fortsætter som træner efter jul. Allan vil også gerne træner damer til næste sæson, dog afhængig af arbejde.
Hans kunne oplyse, at det havde været problemer med at stille to herrehold. Man skulle ringe meget. I herreafdelingen enige om, at der kun er et herrehold efter jul. Man trækker serie 2 holdet. Så må vi se til næste sæson. Brian fortsætter som træner.
Kontingent betaling har været et stort problem, idet 16 mangler at betale efter sidste indbetaling, der var den 15. november. Alle har fået det at vide mange gange.
U-10 drenge har klaret sig godt. De trænes af Janni og Jan. Er klar efter jul igen.
U-6 og U-7 har deltaget ved flere stævner. De klarer sig faktisk rigtig godt. Trænes af Lone, Cecilie og Hans.
Fyrværkeri:
Hans oplyste, at container og indhegning udenom er på plads. Brandslange bliver leveret af Rinkenæs brandvæsen. Container placering er godkendt af Brandinspektør. Tilladelser er i orden. Alt reklame er sat op hos Hedegaard. Annonce kommer med i avisen i næste uge. Allan ville sørge for to vandslukkere, lys til container samt opsætning af skilte den 27./28.. Frank ville sørge for 8 store kegler/rør til minestrimmel samt hjælpe med opsætning af skilte. Sonja ville udfylde flere programmer og ligge dem i hallen og hos Hedegaard. De må også gerne blive lagt i brugsen i Gråsten og Kliplev. Der vil blive købt mad, så man kan sidde og spise hos Hedegaard.
Vagtplan: Vil blive fremsendt inden for kort tid, flere har skrevet sig på.               /HL
 
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232