Håndbold » Generalforsamling » 2017

Referat af generalforsamlingen i KTUIF´s håndboldafdeling mandag den 20. februar 2017.

Der var fremmødt 9 personer.

Formanden, Hans Lenger, bød velkommen og gik til punkt 2 i dagsorden. Valg af referent. Hans blev valgt.

Punkt 3.       Valg af dirigent. Regnar Jensen blev foreslået og valgt.  Regnar
                     konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet (senest 14
                     dage før i GråstenAvis). Generalforsamlingen var hermed lovlig og
                     beslutningsdygtig.     


Punkt 4.      Valg af stemmetæller. Dette var ikke nødvendigt.


Punkt 5.     Aflæggelse af årsberetningen v/formanden Hans Lenger. Han kunne
                  berette, at der i den forgangne sæson havde været 87 aktive håndbold
                  spillere fordelt på 4 senior hold og 3 børne hold, hvilket var rigtig flot.
                  Afdelingen har eksisteret i 3 år og har i samtlige år stået i SuperBrugsen
                  Gråsten og skaffet OK medlemmer, vi har i 3 år solgt fyrværkeri, vi har
                  hjulpet ved Bierfesten (passet grilltelt/oprydning) samt haft nogle store
                  stævner og turneringskampe. Nævnte 4 ting, har i 2016 givet en indtjening
                  på ca. 45.000,- kr. Indtjeningen vil nok blive noget større i 2017, idet vores
                  overskud fra fyrværkerisalg ved årsskiftet var 20.000,- kr. mere end sidste
                  år. Super flot.
                  Stor tak til alle trænere, vore sponsorer, hjælpere ved tidtagerbordet,
                  hjælpere i biksen og ikke mindst alle 9 i bestyrelsen. Også en stor tak til
                  det store trofaste publikum.
                  Beretningen godkendt.              
                
Punkt 6.    Aflæggelse af årsregnskab v/kasserer Charlotte Hansen. Regnskabet
                  blev omdelt. Viste et overskud på 30.717,- kr. Den største indtjening
                  var salg fra biksen 22.054,- kr. Flot regnskab.
                  Ingen kommentarer. Regnskabet herefter godkendt.
                                                                
Punkt 7.      Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget nogen.

Punkt 8.      Valg til bestyrelse/suppleanter:
                    Allan Philipsen                (Villig til genvalg)           Blev valgt   
                    Sonja Eskildsen               (Villig til genvalg)           Blev valgt
                    Michael Larsen               (Villig til genvalg)          
                    Frank Telling foreslået og valgt ind i bestyrelsen
 
Suppleanter:                                        
                    Frank Telling                   (villig til genvalg)
                    Michael Larsen foreslået og valgt som suppleant                                       
 
Punkt 9.      Evt. Intet

Regnar Jensen takkede for god ro og orden.

Håndboldafdelingen var vært med franskbrød, kaffe, øl og vand. Tak til Alfred.

Efter generalforsamlingen konstituerede håndboldafdelingen sig således:
Formand:                       Hans Lenger
Næstformand:               Allan Philipsen
Kasserer:                        Charlotte Hansen
Sekretær:                       Dorte Flodgaard
Bestyrelsesmedlem:       Jes Arthur Petersen, Sonja Eskildsen og Frank Telling
Suppleanter:                  1. Suppleant Michael Larsen (2 år)
                                       2. Suppleant Sara Lenger (1 år)
 
/HL
 
 

KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232