Om KTUIF » Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i KTUIF

 • 2003: Christian Lassen, Anna Bøttger, Christian Hell, Erik Sahl og Johny Fogt
 • 2004: Helmuth Edemann og Svend Jørgensen
 • 2005: Alfred Johannsen
 • 2006: Jes Arthur Petersen og Hans Jørgen Slothuus
 • 2007: Anne Juhl Friedrichsen
 • 2008: Christian Thaysen
 • 2009: Edith Nielsen og Carl Jørgen Lassen
 • 2010: Jens Viggo Hansen
 • 2011: Annelise Lehmann
 • 2012: Marie Lassen og Lilian Jensen
 • 2013: Kæthe Frederiksen og Eigil Christensen
 • 2014: ingen
 • 2015: Annette Thaysen, Lis Petersen og Hans Lenger
 • 2016: Regnar Jensen
 • 2017: Marianne Dinesen
 • 2018: Martin Eskildsen
 • 2019: ingen
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232